Zelfvertrouwen stimuleren

Zelfvertrouwen is een belangrijke bouwsteen voor het ontwikkelen van een gezonde en positieve persoonlijkheid. Op ons kindcentrum hebben we verschillende manieren om dat zelfvertrouwen te stimuleren. Leerlingen uit groep 7 lezen bijvoorbeeld samen met kinderen uit groep 4. Juist de leerlingen die niet het hoogste leesniveau hebben, ervaren deze momenten als een echte opsteker. Ook binnen het rekenonderwijs werken we met groepjes leerlingen die afkomstig zijn uit allerlei klassen.

Kindgesprekken
Op ons kindcentrum zijn kinderen medeverantwoordelijk voor hun ontwikkeling. We zien hen als eigenaar van hun eigen groei. Tijdens 1-op-1 gesprekken bespreken we de voortgang. In de bovenbouw is het 'huiswerk op maat-pakket' een voortvloeisel uit deze kindgesprekken. Het kind kiest zélf een vak waar het thuis mee aan de slag gaat. Dit stimuleert de motivatie en het zelfvertrouwen bij leerlingen, omdat ze zien dat hun inspanningen leiden tot groei en ontwikkeling.