Visie en missie

Missie
Samen doen we er alles aan om kinderen veerkrachtig te maken. We geven ze handvatten voor een positief zelfbeeld en een diepgeworteld zelfvertrouwen. Zo zijn ze in verbinding met zichzelf, de ander en de omgeving. Ons motto is daarom ook: op de Kastanjelaar groeien en bloeien we met elkaar! 

Visie
Om deze missie te volbrengen, varen we onze eigen koers. Onze uitgangspunten zijn de vijf merkwaarden van GOO Opvang en Onderwijs:

1. Bevlogen
We staan ervoor om ons werk met bevlogenheid te doen. Dat betekent met passie, goede moed en vol vertrouwen in de mogelijkheden van alle kinderen. Ze hebben recht op ontmoetingen en interactie met betrokken volwassenen die hun pedagogische en didactische opdracht serieus nemen.

2. Aandacht
We staan ervoor om met oprechte aandacht voor kinderen ons werk te doen. We realiseren ons dat opgroeien een intensief proces is, dat gaat met vallen en opstaan. Ieder kind heeft recht op aandacht voor zijn eigen proces waardoor ze kunnen rekenen op steun en nabijheid.

3. Avontuurlijk
We staan ervoor dat kinderen in ons kindcentrum jeugdavonturen mogen beleven. Herinneringen die een levenslange kleur blijven geven aan een speelse en zo zorgeloos mogelijke jeugd. We zullen ons best doen om de weg voor avonturen vrij te maken.

4. Verbinding
We staan ervoor dat alle mensen, groot en klein, zich op kindcentrum De Kastanjelaar gezien en gehoord voelen. Dat zij zich onderdeel van het geheel voelen en zich realiseren dat we niet zonder elkaar kunnen.

5. Deskundig
We staan ervoor dat we in ons kindcentrum met een team professionals werken die zijn toegerust om onze pedagogische en didactische opdracht tot uitvoering te brengen. We weten dat we elkaar nodig hebben om voor álle kinderen het verschil te maken.