Onderwijs

Als je kind vier jaar is, is het tijd om naar de basisschool te gaan. Wij vinden elk kind uniek en willen ons onderwijs hier zoveel mogelijk op aansluiten. Brede talentontwikkeling, zelfvertrouwen stimuleren en sociale verbinding staan hierin centraal.

Deur staat open
Onze basisschool telt acht groepen: van elk jaar eentje. Elke maandag, woensdag en vrijdag zijn ouders welkom om hun kind naar de klas te brengen. Zo blijven we in verbinding met jou als ouder. Je hebt korte lijntjes met de leerkracht en kunt laagdrempelig al je vragen stellen. Voor kinderen is het ook leuk om aan ouders te laten zien waar ze zoal mee bezig zijn op een schooldag. 

Quote van leerkracht Nicole: 'Ik hou van de lat hoog leggen en mezelf uitdagen. Ik ben kritisch op mezelf en altijd op zoek naar hoe dingen beter kunnen.'

Continurooster
De lestijden van onze school volgen een continurooster op maandag, dinsdag en donderdag, van 8.30 uur tot 14.45 uur. Op woensdag en vrijdag eindigt de schooldag eerder, namelijk om 12.30 uur. Vanaf 8.20 uur kunnen leerlingen naar binnen.

Maandafsluiting
Elke maand, aan het einde van een thema (bijvoorbeeld techniek, sinterklaas, kunst, enzovoorts) organiseren we een maandafsluiting. Leerlingen, leraren en ouders komen dan samen om de successen van de afgelopen maand te vieren. Tijdens de maandafsluiting worden verschillende activiteiten georganiseerd, zoals presentaties en muziek- en dansvoorstellingen. Het doel van de maandafsluiting is om de betrokkenheid en saamhorigheid van leerlingen, leraren en ouders te vergroten.

Leerlingvolgsysteem
Leerlingvolgsysteem IEP is een alternatief voor Cito dat zich richt op de groei van leerlingen in plaats van op cijfers. Het leerlingvolgsysteem streeft naar een rapport waarbij iedere leerling trots kan zijn op prestaties en niet enkel en alleen wordt beoordeeld op rekenen, taal en spelling.
De beoordeling neemt de leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatieve vaardigheden mee.
Door deze methode krijgen onze leerlingen inzicht in hun talenten en wordt er niet alleen gefocust op hun mindere punten, maar juist ook op hun sterke punten.

Bieb op school
Als kindcentrum vinden wij het heel belangrijk dat kinderen de mogelijkheid hebben om boeken te lenen. Daarom hebben we (met hulp van vrijwilligers) een eigen bibliotheek geopend.
Je vindt er allerlei peuter-, kinder- en jeugdboeken. De keuze van de boeken is bepaald door de kinderen zelf. Alle kinderen zijn automatisch lid van de bieb. Elke week op dinsdagochtend kunnen kinderen een boek lenen.

Techniekonderwijs
Als school in de Brainportregio vinden we het belangrijk om kinderen al vroeg in aanraking te laten komen met techniek. Bovendien zien we dat kinderen enorm enthousiast worden als ze met techniek aan de slag gaan!
Oplossingen bedenken, opdrachten uitwerken en dingen maken: dat spreekt veel leerlingen aan. Techniekonderwijs is meer dan een stroomkring bouwen of een bouwplaat in elkaar zetten. Kinderen leren ontwerpen, onderzoeken en ontdekken. Het sluit prachtig aan bij de nieuwsgierigheid, creativiteit en het oplossend vermogen van kinderen.

Techniekonderwijs in groep 1-2:
  • Op deze leeftijd komen kinderen al regelmatig in aanraking met techniek. Denk hierbij aan het bouwen (metselen) van muurtjes of het spelen met constructiemateriaal zoals Lego en Knex.
  • Ook worden de eerste technische vaardigheden door de leerkrachten aangeleerd en geoefend. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de les: 'Hoe vouw ik een kikker?'
Techniekonderwijs in groep 3 t/m 8:
  • We hebben voor veel vakken een methode gekozen waarin aandacht is voor natuuronderwijs en techniek. Elk schooljaar worden vijf thema's aangeboden aan de kinderen. Deze thema's zijn elk jaar hetzelfde, maar worden steeds verder uitgediept.
  • Elke les start met een ontdekkingsvraag. Ieder kind heeft aan het einde van de les antwoord gekregen op de ontdekkingsvraag. Dit kan zijn aan de hand van een voorleesverhaal, een zelf gelezen verhaal, het bekijken van plaatjes/foto's, het praktisch bezig zijn of tijdens het in gesprek gaan met elkaar.
  • De kinderen van deze groepen brengen, als het mogelijk is, elk jaar een bezoek aan een technisch bedrijf. De kinderen komen heel enthousiast en met een ervaring rijker terug naar school.
Werk je in een technisch bedrijf en sta je open voor een eventueel bezoek van onze kinderen?
Laat het vooral weten!