Schooltijden, vakanties en vrije dagen

Schooltijden
Wij hanteren een continurooster met de volgende schooltijden:
Maandag, dinsdag en donderdag:       8.30 - 14.45 uur
Woensdag en vrijdag:                                8.30 - 12.30 uur

Vakanties en vrije dagen 2024-2025
Herfstvakantie               21 t/m 25 oktober 2024
Kerstvakantie                 23 december 2024 t/m 3 januari 2025
Voorjaarsvakantie        3 t/m 7 maart 2025
Meivakantie                    21 april t/m 2 mei 2025
Bevrijdingsdag              5 mei
Hemelvaart                     29 en 30 mei 2025
Pinksteren                       9 juni 2025
Zomervakantie              7 juli t/m 15 augustus 2025

Studiedagen                     
11 september 
6 december
6 februari
9 april GOO dag, (opvang en onderwijs dicht) 
2 juni