Aanmelden

Wat leuk dat je je kind wilt aanmelden voor Kindcentrum De Kastanjelaar!

Opvang
Wil je je kind aanmelden voor de dagopvang, peuteropvang of buitenschoolse opvang? Klik hier voor de inschrijfformulieren opvang en kies het formulier voor de gewenste vorm van opvang. 

Onderwijs
Wil je je kind aanmelden voor het onderwijs op De Kastanjelaar, dan kan dit via het aanmeldformulier onderwijs

Rondleiding
Spreekt Kindcentrum De Kastanjelaar je aan en wil je eerst meer weten? Tijdens een rondleiding zie je precies hoe het eraan toegaat bij ons. Terplekke kun je natuurlijk allerlei vragen stellen. Wat doen kinderen op de bso? Op welke manier wordt onderwijs gegeven?
Tijdens een rondleiding krijg je antwoord op al die vragen én krijg je een indruk van de sfeer op ons kindcentrum. We ontmoeten je graag.

We maken graag een afspraak met je om een rondleiding te geven. 
Je kunt ons bellen op het nummer 0492-345223.
Mailen kan ook: info.kastanjelaar@stichtinggoo.nl.