Brede talentontwikkeling

Bij kindcentrum De Kastanjelaar wordt uiteraard aandacht gegeven aan vakken als rekenen, taal en lezen. Maar: we doen natuurlijk nog veel meer dan lesgeven in deze cognitieve vakken. Talentontwikkeling vinden wij namelijk onmisbaar. Dat is belangrijk, omdat het kinderen de kans geeft hun kwaliteiten te ontdekken.

Bewegend leren
Zo is er veel aandacht voor bewegend leren, waarbij kinderen op een actieve manier kennis tot zich nemen. Een voorbeeld? Op het schoolplein tekenen we weleens hinkelbanen om de tafels te automatiseren. Even wat anders dan leren uit een boek! Ook organiseren we twee keer per jaar een techniekweek. Als school in de Brainport-regio, waar veel technische kennis beschikbaar is, zien we dit als een kans. Technische bedrijven verzorgen tijdens techniekweken allerlei gastlessen. Soms bezoeken kinderen zelf ook bedrijven in de buurt.

Maatschappelijke thema's
Essentiële onderwerpen zoals zelfvertrouwen en maatschappelijke thema's hebben een belangrijke plek in ons aanbod. Voorbeelden daarvan zijn het Marietje Kessels Project, voor alle kinderen in onze bovenbouwgroepen. Met als hoofddoel: een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties. Of de Griefel-methode, waarbij onze kleuters leren om van spanning naar ontspanning te gaan.

Muziek
Muziek is ook een belangrijk thema op ons kindcentrum. Alle kinderen krijgen de mogelijkheid om een instrument te leren bespelen en er wordt samengewerkt met plaatselijke verenigingen, zoals de fanfare. Er worden regelmatig muziekvoorstellingen georganiseerd en er zijn verschillende muzieklessen beschikbaar op school, zelfs al voor de kleuters. Hierdoor krijgen alle kinderen de kans om hun muzikale talenten te ontwikkelen en te laten zien.