Schooltijden en vakanties

Schooltijden peuter-kleutergroep tot en met groep 8
Maandag, dinsdag en donderdag             8.30 - 14.45 uur
Woensdag en vrijdag                                      8.30 - 12.30 uur

De kinderen zijn welkom vanaf 8.15 uur, dit is 15 minuten voor aanvang van de schooltijd.
De lessen beginnen om 8.30 uur.

In verband met de Corona-maatregelen mogen ouders niet op de speelplaats en niet in ons gebouw komen.  
De kinderen van de onderbouw worden door de kleuterleerkrachten bij het hek aan de Elsenstraat verwelkomd.
De kinderen van de middenbouw worden bij het hek van de speelplaats verwelkomd.
De kinderen van de bovenbouw mogen zelf, via de deur bij het veldje aan de achterkant van ons gebouw, naar binnen gaan en naar hun lokaal lopen.
 
Pauze voor kinderen
Van 10.00 uur tot 10.15 uur is er een kleine pauze voor de kinderen van de bovenbouw.
Van 10.15 uur tot 10.30 uur is er een kleine pauze voor de kinderen van de middenbouw.
De kinderen van de onderbouw spelen voor 10.00 uur en/of na 10.30 uur buiten.

Op maandag, dinsdag en donderdag is er van 12.10 uur tot 12.55 uur een lunchpauze. Alle kinderen eten op school. Meer informatie hierover kunt u lezen in onze informatiegids.
 
Pauze voor onderwijsmedewerkers
Op maandag, dinsdag en donderdag hebben onderwijsmedewerkers pauze van 12.25 uur tot 12.55 uur
en van 15.00 uur tot 15.15 uur. Deze medewerkers zijn dan niet bereikbaar.

Op woensdag en vrijdag is de pauze voor medewerkers van 12.45 uur tot 13.15 uur.
 
Gymtijden schooljaar 2020-2021
Maandag                                   groep 4-5B en groep 7-8
Dinsdag                                     groep 4-5A, groep 3 en groep 6-7
Donderdag                              groep 3, groepen 4-5, groep 6-7 en groep 7-8
 
Vakanties en vrije dagen schooljaar 2020-2021                   
Eerste schooldag                      24 augustus 2020
Herfstvakantie                           19 oktober t/m 23 oktober
Kerstvakantie                             21 december t/m 1 januari
Carnavalsvakantie                   15 februari t/m 19 februari
Tweede Paasdag                      5 april 
Koningsdag                                27 april
Meivakantie                                3 mei t/m 14 mei
Tweede Pinksterdag               24 mei
Zomervakantie                         26 juli t/m 3 september
 
Studiedagen schooljaar 2020-2021
Vrijdag 18 september
Maandag 26 oktober
Woensdag 18 november
Woensdag 27 januari
Vrijdag 2 april
Dinsdag 25 mei