Schooltijden
 
Maandag, dinsdag en donderdag              8.30 - 14.45 uur
Woensdag en vrijdag                              8.30 - 12.30 uur

De kinderen zijn welkom vanaf 8.20 uur, dit is 10 minuten voor aanvang van de schooltijd.
De lessen beginnen om 8.30 uur.

De ouders van de kinderen van de kleutergroepen mogen mee naar binnen.
De ouders van de kinderen van de middenbouw (groepen 3 en 4-5) mogen op maandagochtend en vrijdagochtend mee de klas in. Wilt u als ouder wel op tijd de klas weer verlaten zodat ook in deze groepen de lessen om 8.30 uur kunnen beginnen. 

Pauze voor kinderen

Van 10.00 uur tot 10.15 uur is er een kleine pauze voor de kinderen van groep 4 t/m 8.
Van 10.15 uur tot 10.30 uur is er een kleine pauze voor de kinderen van de kleutergroepen en groep 3.

Op maandag, dinsdag en donderdag is er van 12.00 uur tot 12.45 uur een lunchpauze. Alle kinderen eten op school. Meer informatie hierover kunt u lezen in onze informatiegids.

Pauze voor onderwijsmedewerkers

Op maandag, dinsdag en donderdag hebben medewerkers pauze van 12.15 uur tot 12.45 uur
en van 15.00 uur tot 15.15 uur. De onderwijsmedewerkers zijn dan niet bereikbaar.

Op woensdag en vrijdag is de pauze voor medewerkers van 12.45 uur tot 13.15 uur.


Gymtijden schooljaar 2019-2020

Dinsdag
groep 3, groepen 4-5, groep 6-7, groep 7-8

Donderdag
groep 3, groepen 4-5, groep 6-7, groep 7-8


Vakanties en vrije dagen schooljaar 2019-2020

Eerste schooldag                   19 augustus 2019
Herfstvakantie                      14 oktober t/m 18 oktober
Kerstvakantie                       23 december t/m 3 januari
Carnavalsvakantie                 24 februari t/m 28 februari
Tweede Paasdag                  13 april 
Meivakantie                         27 april t/m 8 mei
Hemelvaart                          21 en 22 mei
Tweede Pinksterdag              1 juni
Zomervakantie                    13 juli t/m 21 augustus

Studiedagen schooljaar 2019-2020

Dinsdag 17 september
Donderdag 31 oktober
Vrijdag 6 december
Dinsdag 28 januari
Maandag 23 maart
Woensdag 20 mei