Techniek op basisschool De Kastanjelaar
 

We zijn op onze school actief bezig om de kinderen meer in aanraking te laten komen met techniek.  

Kinderen zijn enorm enthousiast als ze met techniek aan de slag mogen. Oplossingen bedenken, opdrachten uitwerken en dingen maken. Dat spreekt een brede groep leerlingen aan. Techniekonderwijs is meer dan een stroomkring bouwen of een bouwplaat in elkaar zetten. Het leert kinderen vooral ontwerpen, onderzoeken en ontdekken. Ze proberen dingen uit, stellen vragen, evalueren en gaan actief aan de slag. Techniek sluit dus prachtig aan bij de nieuwsgierigheid, creativiteit en het oplossend vermogen van kinderen.

Kerndoelen techniek in het basisonderwijs:
  • Techniek is tastbaar. Het hoort bij ons dagelijkse leven. Door kinderen bewust techniek te laten ervaren kunnen ze later beter kiezen wat ze willen worden.
  • Techniek is bij veel kinderen geliefd. Niets doen met dit enthousiasme zou zonde zijn.
  • Techniek leent zich goed voor vakoverstijgend en samenwerkend leren.
Techniek bij ons op school:

Groep 1-2:
Op deze leeftijd al komen kinderen regelmatig in aanraking met techniek. Denk hierbij aan het bouwen (metselen) van muurtjes, constructiemateriaal zoals: lego, knex e.d., knutselactiviteiten zoals: vouwen, knippen, scheuren, schilderen enz.
Door hierover in gesprek te gaan met elkaar wordt de woordenschat uitgebreid en worden sociale vaardigheden geoefend. Ook worden de eerste technische vaardigheden door de leerkrachten aangeleerd en geoefend. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de les: Hoe vouw ik een paddestoel? De kinderen gaan op deze leeftijd al op ontdekking uit. Ze leren ontdekken d.m.v. zien, proeven, voelen, ruiken enz. Een voorbeeld hiervan is onze kruidentuin. Ook dit is een onderdeel wat hoort binnen onze technieklessen.

Groep 3 t/m 6:
Het techniekonderwijs breidt zich in deze groepen verder uit.
We hebben voor onze zaakvakken een methode gekozen waarin ook veel aandacht is voor natuuronderwijs en techniek. Ieder schooljaar worden 5 thema's aangeboden aan de kinderen. Deze thema's zijn ieder jaar hetzelfde, maar worden steeds verder uitgediept.
Iedere les start met een ontdekkingsvraag. Ieder kind heeft aan het einde van de les antwoord gekregen op de ontdekkingsvraag. Dit kan zijn a.h.v. een voorleesverhaal, een zelf gelezen verhaal, het bekijken van plaatjes/foto's, het praktisch bezig zijn of tijdens het in gesprek gaan met elkaar.

Groep 7 en 8:
Wat in de groepen 3 t/m 6 aangeboden wordt geldt ook voor de groepen 7 en 8.
Omdat we de groepen 7 en 8 goed willen voorbereiden op het vervolgonderwijs en de kinderen willen inspireren voor een beroepskeuze in de toekomst krijgen zij extra techniekworkshops aangeboden. We zijn een aantal jaar geleden gestart met het project: Techniekcoach. Deze techniekcoach begeleidt ons als team in deze vorm van techniekonderwijs. Om dit project te doen slagen hebben we hulp nodig van ouders/verzorgers/opa's/oma's/kennissen/andere mensen uit het dorp. We zijn heel blij dat we al verschillende vrijwilligers bereid gevonden hebben ons hierin te ondersteunen!

De kinderen van deze groepen brengen als het mogelijk is ook ieder jaar een bezoek aan een technisch bedrijf. Vorig jaar was dit een groot succes! De kinderen kwamen heel enthousiast en met een ervaring rijker terug naar school. Het mes snijdt hierbij aan twee kanten. Het is heel goed voor de ontwikkeling van onze kinderen en daarbij worden de technische beroepen goed op de kaart gezet!
Heeft U, of werkt U in een technisch bedrijf en staat U open voor een eventueel bezoek van onze kinderen? Dan zouden we hier heel blij mee zijn.
U kunt dit doorgeven aan juf Helma of juf Thea.

Met vriendelijke groet,
Juf Helma en juf Thea.