Medicijngebruik en allergieën van kinderen

Zonder schriftelijke toestemming van ouders mogen de teamleden geen medicijnen aan kinderen verstrekken. Heeft uw kind tijdens schooltijd/opvangtijd wel medicijnen nodig dan kunt u contact opnemen met de leerkracht van uw zoon/dochter. De leerkracht heeft het ingevulde toestemmingsformulier medicijngebruik nodig.
medicijn gebruik formulier.pdf

Ook als uw kind last heeft van bepaalde allergieën vragen wij u contact op te nemen met de leerkracht van uw zoon/dochter. Door dan het ingevulde allergie formulier.pdf aan de leerkracht te geven weten wij waar wij als kindcentrum rekening mee moeten houden.