Ouderraad

Deze raad is een oudergeleding die in nauwe samenwerking met directie, teamleden en MR zorg draagt voor een groot aantal activiteiten. Een aantal keren per jaar vergadert de OR op school, de vergaderdata kunt u vinden in de schoolkalender. De activiteiten worden betaald uit de ouderbijdrage. 
U kunt de ouders van de ouderraad altijd aanspreken over wat er georganiseerd wordt.

De ouderraad stelt zich als doel:
  • Het onderhouden van regelmatig contact met het team
  • Het verlenen van medewerking aan schoolactiviteiten
  • Het mede organiseren van buitenschoolse activiteiten zoals: schoolreis voor groep 1 t/m 8, excursies, Sinterklaasfeest, Kerstviering, Carnaval, Pasen en sportdag
  • Het betrekken van ouders bij het schoolgebeuren
  • Activiteiten te organiseren waardoor de verkeersveiligheid rondom de school vergroot wordt
  • Extra geld voor activiteiten op school te verdienen, dit doet de OR in Milheeze door mee te helpen bij het inzamelen van oud papier
  • 50% van de kosten van het Marietje Kessels project voor groep 7 en 8 te betalen
Op dit moment nemen de volgende personen zitting in de ouderraad:

    Manon van Boven
    Linda Dovens
    Leonie Welte
    Sara Meulenbroeks
    Koen van de Mortel
    Teun van de Nieuwenhof
    Ilse Priems
    Maja Scharroo
    Lissy van Summeren
    Patrick Teluy
 
Ouderbijdrage
De ouderbijdrage bedraagt per kind (per jaar):             € 15,00
Voor instromende kinderen t/m december:                   € 15,00
Voor instromende kinderen vanaf januari t/m mei      € 10,00

Aan ouders wordt verzocht de ouderbijdrage over te maken op de rekening van de ouderraad, graag vóór 30 september.
Voor instromende kinderen ontvangen wij graag de ouderbijdrage wanneer het kind gestart is op school.
Zie ook 'overeenkomst ouderbijdrage'.

Rekening:
OR De Kastanjelaar Milheeze
IBAN: NL91 RABO 0104 1057 04
o.v.v. voor- en achternaam kind(eren)