10 oktober 2019

In de maand oktober voeren de leerkrachten, met de kinderen vanaf groep 3, kindgesprekken.
Dit houdt in dat ieder kind een individueel gesprek heeft met één van zijn/haar leerkrachten.
Deze gesprekken worden gevoerd onder schooltijd.
De gesprekken gaan over het welbevinden van het kind en over de te stellen doelen voor dit schooljaar.